Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
ZIEKEN BEZOEKEN

Kruispunt-Open Huis


De diaconie van Kruispunt-Open Huis heeft de gemeenteleden gevraagd op zondag 11 november 2012 bloemen mee te nemen naar de kerk. Het collectethema van die zondag was: het bezoeken van de zieken, één van de werken van barmhartigheid' en naar aanleiding van de "Dankdag voor het gewas"
Na afloop van de dienst zijn de bloemen, 19 boeketten, in de wijk bezorgd.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: