Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Het College van Diakenen (CvD) zoekt een secretaris (m/v).
Het moderamen van het CvD is een enthousiaste groep van 7 personen, die zich met hart en ziel inzet om Ďdiaconieí beleidsmatig gestalte te geven.
Wilt u/wil jij ook iets doen in de kerk en ligt het secretariŽle werk u/jou?
Neem dan contact op met Jan Sijtsma, interim-secretaris,
tel: 055-5412824, e-mail: jan.sijtsma@xs4all.nl.
Hij kan alles vertellen over deze uitdagende functie.
Wees niet verlegen, wij zoeken u/jou!

Diactief thema-avonden
Op 22 april aanstaande organiseert Diactief weer een thema-avond.
Het onderwerp van deze avond is: FinanciŽle hulpverlening
Wat komt er kijken bij financiŽle hulpverlening? Op deze avond willen we daarbij stilstaan samen met de Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn. Ook gaan we zelf aan de slag met een paar concrete hulpvragen.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in het Oecumenisch Centrum De Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn.

ďZOEK DE STILTE ontdek wat je beweegtĒ
Dat is dit jaar het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn.
Als PKN Apeldoorn doen we aan deze campagne mee door o.a. de collecteopbrengst hiervoor te bestemmen. Met elke week een ander project wordt u een brede kijk geboden op het wereldwijde werk van Kerk in Actie. Kom ook in beweging om de kwaliteit van het leven voor veel mensen te verbeteren.
Zondag 9 maart gaat het om de uitgangscollecte alle andere zondagen om de 1e diaconale collecte. Uw gift is ook welkom op
NL25 RABO 0373410999 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn.
Kijk op: Collecte toelichtingen

Vakantiemogelijkheden 2014
Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties en minderdraagkrachtigen zich aan melden via de Protestante Gemeente in Apeldoorn voor een vakantie in Nederland.
Kijk op: Vakantiemogelijkheden 2014

Duurzaam kerkbeheer.
Een volgende stap in duurzaam kerkbeheer zet je zo!
Ontdek hier tips, informatie en ervaringen van andere kerken.
Kijk op: duurzaamkerkbeheer


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

April
22 Diactief thema-avond  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: