Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

!!! KERSTCOLLECTE VOOR KINDEREN IN DE KNEL IN RWANDA!!!
De diaconale collecte is op eerste kerstdag bestemd voor een Kinderen-in-de-Knel project van Kerk In Actie: opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.
Rwanda telt ongeveer 230.000 weeskinderen, veelal aidswezen. Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor deze kwetsbare groep. Zij zoekt opvangfamilies, regelt onderdak, scholing, medicijnen, voedsel en schoon drinkwater voor de pleeggezinnen en de kindgezinnen. In 3 vestigingen, in Kigali, Butare en Kibuye worden in totaal 2400 kinderen opgevangen. Maar er is meer nodig. Kerk in Actie steunt Mwana Ukundwa. U ook, door uw bijdrage in de collecte of door een gift op het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn? (Zie hiernaast). Voor verdere informatie: www.kerkinactie.nl

Pretpieten op bezoek geweest.
De Pretpietenactie is georganiseerd door Joker en de diaconie.
Een nieuw initiatief waarbij jongeren als Pieten bij weinig-draagkrachtige gezinnen op bezoek gegaan zijn. Ze brachten hen niet alleen een hartelijk bezoek, maar ook een Pretpakket. De inhoud van de Pretpakketten waren door de leden van onze wijkgemeenten aangeleverd. Dus velen hebben eraan bijgedragen dat deze Pretpieten met een gevulde doos op pad konden gaan.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: