Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Diactief thema-avonden
Op 20 april aanstaande organiseert Diactief weer een thema-avond, dit keer in de Hofstad
Het onderwerp van deze avond is: De veranderingen in de zorg en wat hiermee samenhangt.
Simon Boon en Herman Waagmeester van Brotherwood ‘Buurten in de Wijk’ presenteren, wat ze ook in diverse informatieavonden over de zorg in diverse wijken in Apeldoorn hebben gedaan. Die wijkbijeenkomsten zijn onderdeel van de ontwikkeling naar haalbare zelfredzaamheid, onderlinge zorg en samenwerking.
Meer informatie is te vinden op www.brotherwood.nl
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in het De Hofstad, Hofveld 52, Apeldoorn.

Uitnodiging Kerk in Actie Werelddag 25 april!
Tijdens de Kerk in Actie Werelddag wordt u geïnspireerd door verhalen van medechristenen en ontmoetingen met partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld.
Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, denkt ’s morgens met u na over het thema ‘Geloven in delen’. Hoe kunt u de kerk versterken, noodhulp mogelijk maken of kinderen in de knel ondersteunen?
’s Middags zijn er interactieve workshops. Ga in gesprek met gelovigen uit Bangladesh of Myanmar, leer meer over vluchtelingen in Thailand of ontdek hoe het is om als kind in een sweatshop te moeten werken.
Zo beleeft u een Werelddag!
Ga voor meer informatie en aanmelding naar Werelddag

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

April
20 Diactief Thema-avond  
25 Werelddag  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: