Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

WEEWEECAFÉ 27 augustus
Lees het persbericht: WEEWEECAFÉ 27 augustus »

WIE WIL ZIJN SCHRIJFTALENT INZETTEN VOOR DE CENTRALE DIACONIE?
Lijkt het jou leuk om eens iets te doen met je talent om zaken op een heldere manier op papier te kunnen zetten? Zo ja, dan is hier een mooie vrijwilligersklus voor jou.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn is al geruime tijd op zoek naar een notulist.

Er moet van ongeveer 20 vergaderingen per jaar een verslag gemaakt worden. De vergaderingen van deze club zijn op de tweede dinsdag en de vierde woensdag van de maand, met een tussenstop in de zomer. Je bent lid van het moderamen van het College van Diakenen, denkt ook mee over het beleid op financieel en organisatorisch gebied en het zou mooi zijn als je je zou willen laten bevestigen als ambtsdrager (diaken).
Kortom: er moet in de Protestantse Gemeente van Apeldoorn toch iemand zijn die deze taak op zich wil nemen en samen met de vijf andere moderamenleden en de leden van het College van Diakenen ‘Diaconaat’ mee wil vormgeven?
Laat je uitdagen en neem contact op met Erna Nijhoff, tel: 055-541.83.12; e-mail: ernanijhoff@upcmail.nl voor verder inlichtingen.

Gezocht: Diaconaal consulent
Het College van Diakenen van de Protestante Gemeente Apeldoorn zoekt een inspirerende, innovatieve diaconaal consulent (M/V) voor 20 uur per week die met diaconale ambtsdragers en andere vrijwilligers op zoek gaat naar nieuwe vormen van diaconaat, zodat zichtbaar wordt in kerk en maatschappij wat diaconie betekent.

Wij denken aan iemand die:
• Een theologische opleiding op Hbo-niveau heeft
• Meelevend lid is van de PKN
• Een bruggenbouwer is die om kan gaan met pluriformiteit
• Goede communicatieve eigenschappen heeft
• Kennis en ervaring heeft met digitale communicatie
• Bruist van nieuwe ideeën en inzichten
• Het verrijkend vindt met anderen samen te werken
• Woonachtig is in de regio Apeldoorn

Wij bieden
• Een prettige werksfeer
• Ruimte om zelfstandig te functioneren
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao PKN

Voor nadere informatie of het aanvragen van een functie –taakomschrijving kunt u contact opnemen met Administratie Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn
Mw. C.A.M. van Orden-van de Hoef, telefoon: 055-3574403
e-mailadres diaconie@pkn-apeldoorn.nl
Is uw belangstelling gewekt?
Uw sollicitatie dient voor 1 september 2015 te worden gericht aan de secretaris van de diaconie
Mw. D. Aalpol, p/a Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
emailadres: secretarisdiaconie@pkn-apeldoorn.nl

WEEWEECAFÉ IN DE ZOMER!
Terwijl allerlei activiteiten in de zomermaanden stil liggen, gaat het WeeWeecafé voor werkzoekende 50-plussers - steeds op de vierde donderdag van de maand - gewoon door. Juist omdat we zien en horen hoe belangrijk deze ‘vrijplaats’ voor menigeen is.
In de maanden juli en augustus is er geen speciaal programma, al willen we tussen de regels door wel terugblikken op het reilen en zeilen van het WeeWeecafé in de afgelopen maanden. De laatstgehouden bijeenkomst waar gesproken is over ‘talenten en competenties’ vormt mee de basis voor de zomerontmoetingen. Want daarmee geven we ons leven met of zonder werk, vorm. Door het meer informele karakter van deze twee bijeenkomsten, is er ook ruimte om elkaar als deelnemers wat beter te leren kennen, en daardoor nog gerichter ervaringen en tips uit te kunnen wisselen .

De zomerbijeenkomsten zijn op donderdag 23 juli en 27 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Herberg', Deventerstraat 40. Zoals gebruikelijk is, staat de koffie om 10.00 uur klaar. Arie en Willem, twee van de deelnemers, dragen samen met enkele van de initiatiefgroep deze twee bijeenkomsten. Ook denken ze mee over de toekomst van het WeeWeecafé in Apeldoorn.
De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van het UWV, de gemeente Apeldoorn, Stimenz, het Citypastoraat en de Protestantse Diaconie Apeldoorn. Deelname aan het WeeWeecafé is gratis. Opgave vooraf is ook niet nodig.
Wie meer over het WeeWeecafé wil weten kan mailen naar: diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Juli
23 Wee-Wee Cafe  
Augustus
27 Wee-Wee Cafe  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: