Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Wethouder Kruithof en mevrouw Lentz (UWV) bij het Wee-Wee Café op 25 augustus.
Naar aanleiding van zijn bezoek in februari dit jaar, heeft wethouder Johan Kruithof toegezegd deze zomer terug te komen op de vragen en suggesties die hij tijdens zijn eerdere bezoek van de bezoekers heeft meegekregen. Donderdag 25 augustus is het zover. Bovendien zal de wethouder worden vergezeld van mevrouw Lentz, (Regiomanager UWV Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-West Veluwe) om zaken aangaande WW-uitkeringen met ons te bespreken.
We hopen er weer een interessante maar ook gezellige ochtend van te maken en kijken er naar uit om naast bekende ook weer nieuwe gezichten te mogen begroeten.
In verband met de agenda’s van beide genodigden beginnen we deze keer om 09.30 uur (ipv. 10.00 uur).
Ben je 50+ en werkzoekend? maak dan eens van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met het Wee-Wee Café en kom langs op donderdag 25 augustus a.s.
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40.
Tijd: 09.30 – 12.00 uur.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via het e-mailadres: email: weeweecafeapeldoorn@gmail.com
Het Wee-Wee Café is er iedere 4e donderdag van de maand.

Noodfonds
Sinds enige maanden werkt de diaconie samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken aan de oprichting van een Interkerkelijk Noodfonds ten behoeve van individuele financiële ondersteuning. Hierdoor kunnen middelen, krachten en kennis gebundeld worden, ten behoeve van mensen in financiële nood, waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Hulp aan vluchtelingen in Apeldoorn
STICHTING KERK EN VLUCHTELING

De opvang van asielzoekers staat op dit moment weer volop in de belangstelling in Apeldoorn. In de krant is de mening van voor- en tegenstanders voortdurend belangrijk nieuws.
Kerk en Vluchteling heeft zich bij monde van de voorzitter mw. Lini Oldewarris niet onbetuigd gelaten. U heeft in de Stentor haar bevlogen ingezonden brieven kunnen lezen. Mensen die vluchten uit gebieden waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is, moeten ergens een veilig onderdak kunnen vinden. De gemeente gaat met wijkraden en organisaties in gesprek om te proberen een goede plek voor deze mensen in Apeldoorn te vinden.
Kerken kunnen een grote rol spelen in opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen kan het fonds van Kerk en Vluchteling net iets meer doen. In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn wordt incidentele hulp geboden en wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Voor dit fonds wordt drie keer per jaar gecollecteerd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken. Het banknummer is NL05 RABO 0373 4987 56 ten name van Stichting Kerk en Vluchteling.

Onderstaand treft u een link naar de site van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en St. Present als het gaat om meer informatie over vluchtelingen en de ontwikkelingen m.b.t. noodopvang en huisvesting: Voor actuele informatie over vluchtelingen in Apeldoorn kunt u onderstaande websites raadplegen:
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/nieuws
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn/vluchtelingen-apeldoorn-2/

Vakantie vier je samen, zonder uitzondering!
VAKANTIES 2016
Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen.
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie site van Hetvakantiebureau.nl.
Een unieke samenwerking tussen Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Met ingang van dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een GRATIS vakantie aan! Hetvakantiebureau.nl brengt alleen een klein bedrag in rekening voor de bemiddelingskosten (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid. Zie ook de pagina: "Recreatie"
Vakanties voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die misschien weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.
Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Via de diakonie kan hiervoor een oplossing gezocht worden. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.
Voor al deze vakantiemogelijkheden kunt u uw (recreatie)diaken contacteren of
Arjan den Boer email: aj.denboer@upcmail.nl of tel:055-3554532.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Augustus
25 WEEWEECAFE  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: