Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Diactief-avond op dinsdag 22 april 2014: ‘Diaconale hulpverlening’
Bouwien Krikke-Smook heet iedereen welkom op deze avond waarop we ons in het bijzonder concentreren op de diaconale hulp in Apeldoorn. Ter opening van de avond leest ze vervolgens het Latijns Amerikaans gebed ‘U vragen mijn handen’ en introduceert de drie personen die aan deze avond zullen meewerken: Ben Bloem, coördinator van Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn, Egbert Oomkes in zijn functie als schuldhulpmaatje en coördinator van de goederenloods en het Repaircafé in de Open Hofkerk in Kerschoten, en Corrie van Orden, medewerker van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en betrokken de bij directe (financiële) hulp door de diaconie. Voor de pauze ligt de nadruk op informatie, na de pauze liggen er drie situatieschetsen uit de praktijk van de financiële hulpverlening op tafel en werken we in groepen. Lees het hele verslag

Diaconale hulp
Diaconale hulp is een voortdurende noodzaak in tijden van aanhoudende crises. Ook op het kerkelijk bureau is dat duidelijk te merken.
Als college van diakenen hebben wij gemeend een structurele oplossing te moeten zoeken om voor onze diaconale medewerker de hulpaanvragen hanteerbaar te houden. We hebben met elkaar gezocht naar een medewerker diaconale hulp die de taak van mevrouw Corrie van Orden enigszins kan verlichten.
Met ingang van 1 februari hebben wij mevrouw Pauline Steegs voor 5 uur per week benoemd.
Zij zal op afspraak met mensen in gesprek gaan en in nauwe samenwerking met Corrie van Orden hulpaanvragen zoveel mogelijk afhandelen.
De benoeming is voorlopig voor één jaar, met kans op voortzetting indien noodzakelijk.
Mevrouw Steegs is bekend met de hulpverlening, schuldhulpmaatjesen met de sociale kaart van Apeldoorn.
Wij hopen dat zij met plezier haar taak in kerkelijk verband mag verrichten.
Haar contact gegevens zijn:
Pauline Steeghs-Peters
Medewerker Diaconale Hulpverlening
Telefoon: 055-3574403
Mail: diaconalehulpverlening@pkn-apeldoorn.nl
Bereikbaar: donderdagmorgen


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: