Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Verslag Diactief-avond op dinsdag 4 november 2014: ‘Jeugddiaconaat’
Op 4 november heeft Diactief weer een thema-avond georganiseerd.
Het onderwerp van deze avond was: Jeugddiaconaat
Mw. Bouwien Krikke opent de bijeenkomst met de zeker vanavond geldende mededeling, dat wie de jeugd heeft de toekomst heeft. Die stelling lijkt, met het ontbreken van jeugd, in het kerkelijk landschap echter niet op te gaan. Is de jeugd dan niet meer religieus? Dat lijkt mee te vallen, alleen verlopen de rituelen bij de jeugd anders, ondermeer via de sociale media. Met twee inspirerende sprekers vanavond kijken we hoe de jeugd betrokken is en kan blijven binnen het diaconaat.
Lees verder op de pagina "Vorming en toerusting" »

LANDELIJKE DIACONALE DAG OP 22 NOVEMBER 2014 IN DE JAARBEURS IN UTRECHT.
Nederland staat op de drempel van grote veranderingen. Het jaar 2015 gaat gepaard met nieuwe wettelijke maatregelen op het terrein van jeugdzorg, werkgelegenheid en zorg. Dit zal het werk van diakenen sterk beïnvloeden.
Op de Landelijke Diaconale Dag (de 119e!) staan we stil bij de rol en taak van diakenen en ZWO-ers. Wat hoort wel en wat niet bij het werk van de diaconie en de ZWO-groep? Met voorbeelden uit Nederland en wereldwijd, die inspireren om vorm te geven aan deze taak.
Arie Slob van de ChristenUnie gaat in op de diaconie en de participatiemaatschappij. Marc Dullaert, kinderombudsman, vertelt over zijn werk en over hoe hij hierin diakenen tegenkomt. Er is cabaret, keuze uit zestien workshops, variërend van zingen, jeugdzorg, groene kerken, keukentafelgesprekken met uitgeprocedeerden tot praten over het beleid van Kerk in Actie.
Presentator van deze dag is Kees Posthumus.
Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/ldd2014.

UITNODIGING VOOR ALLE CLASSICALE ZWO COMMISSIES IN DE CLASSIS APELDOORN
Datum: 25 november 2014. Gebouw Irene te Twello.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar, om 19.45 uur begint de bijeenkomst.
Centraal staat deze avond het 40 DAGENPROJECT 2015.
Thema: Open je handen.
Open je handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld?

De uitnodiging geldt ook voor diakenen. Lees de hele uitnodiging »


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Nov
22 Landelijke Diaconale dag  
25 Classicale ZWO  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: