Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Kom naar het WeeWeecafé!
Ben je de 50 gepasseerd en zit je momenteel (gedeeltelijk) zonder werk? Wil je graag anderen ontmoeten die in eenzelfde situatie zitten? Wil je je tijd en kwaliteiten graag zinvol besteden en iets betekenen voor de maatschappij? Kom dan naar het WeeWeecafé in Apeldoorn!
Na de verrassende opkomst bij het eerste ‘WeeWeecafé’ in Apeldoorn, ligt er een lijstje van onderwerpen waarover de aanwezigen graag willen doorpraten. Denk aan: de verwerking van het ontslag, het delen van CV’s, sollicitatievaardigheden, het wer-ken met computers, netwerken of kennis delen over vrijwilligerswerk. Vooral ‘net-werken’, ‘het opbouwen van een kansrijk netwerk’ scoorde hóóg. En dat is nu het thema voor de bijeenkomst op de 4e donderdag in februari.

In het ‘WeeWeecafé’ Het gaat vooral om ‘ontmoeten’, ‘delen’ en ‘verbinden’. De deelnemers krijgen vrijblijvend informatie en kunnen aangeven wat hen bezighoudt of wat ze aan aandacht, kennis of informatie missen. Zo komen we dan tot het the-ma voor het volgende ‘WeeWeecafé’ dat we dan weer samen oppakken.
Gelijkgestemden – van ‘hoog tot laag’ – kunnen met elkaar praten over zaken die hen als werkzoekende bezighouden, ervaringen delen en elkaar handige tips en trucs aan de hand doen om beter bij potentiële werkgevers in beeld te komen.

Het komende ‘WeeWeecafé’ is op donderdag 26 febrruari 2015 in ‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 40, tussen 10.00 en 11.30 uur. Werkzoekenden, eventueel met hun partner, zijn welkom. Deze keer zullen we – naast de informele ontmoeting – bezig zijn rond ‘netwerken’.
Nog vragen?
Stuur dan een berichtje naar diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl.
Je bent zonder opgave welkom!

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Feb
26 WeeWeecafé  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: