Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

!!!!! NOODHULP IN NEPAL!!!!!
De verwoestende aardbeving van 25 april in Nepal treft miljoenen mensen. Duizenden doden en gewonden zijn het gevolg. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater opvang en medische zorg. Met de Samenwerkende hulporganisaties, waar Kerk in Actie en ICCO deel van uit maken wordt via giro 555 geld ingezameld voor hulp aan Nepal. Kerk in Actie heeft al € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de allereerste noodhulp. Kerk in Actie en ICCO werken vanuit het veldkantoor in Kathmandu samen met lokale partners en organisaties van het internationale netwerk ACT Alliance. Voor de wederopbouw zal ook nog lange tijd veel geld nodig zijn!
Voor verdere informatie zie: www.kerkinactie.nl
De diakenen roepen u op om bij te dragen, via rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 van Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn of via NL08 INGB 0000 0005 55. Help mee en geef!

Op reis
Heeft u al plannen gemaakt? Wij wel, onze reis gaat naar Italië en we hebben er zin in! Maar voor velen is dat helemaal niet weggelegd. Want weet u hoeveel iemand per maand ontvangt als hij een bijstandsuitkering heeft? En wat te denken van een alleenstaande vader of moeder met twee of drie kinderen… Vaak moeten de eindjes aan elkaar geknoopt worden en ‘nee, dat kan niet’ zal in hier veelvuldig klinken. Huur, gas en elektra, verzekeringen… het slaat al een fiks gat in het budget. En als de fiets of duurzame goederen stuk gaan, bezorgt dit menig bijstandsgerechtigde grijze haren. Hoe vaak zullen zij het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan? Het hún probleem is en niemand naar hen omziet? Wat moet het verassend geweest zijn toen in het voorjaar van 2012 de actie Vakantiegeld Samen Delen in de Maten startte! Plotseling waren er tóch mensen die bekommerd waren om degenen onder ons die heel weinig te besteden hebben. In 2014 volgde Zuid, en nu is de actie ook in Ugchelen. Als een olievlek gaat het over Apeldoorn. En volgend jaar zullen nóg meer wijken en nóg meer kerken meedoen! Oog en hart voor wie naast ons leeft, vaak ongezien en ongekend. Zo zijn we mens voor elkaar en werken we aan een leefbare samenleving voor iedereen. Wat denk u nu? Móeten degenen met een smalle beurs nu op vakantie? Niks moet. Als het belangrijker is om de kapotte wasmachine te vervangen, staat dat vrij. Maar wat een weelde als er plotseling geld is om dat te kúnnen doen.

Gevers zijn welkom, vragers ook! De actie geldt voor Ugchelen en de wijken De Maten & Zonnehoeve en Zuid, waarbij de richtlijn is dat degenen die ontvangen niet meer dan 120% van het sociaal minimum hebben.
Wilt u meer weten over deze actie van solidariteit en bewustwording?
Zie dan de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: