Home
Collecterooster
Collecte toelichtingen
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
Jeugddiaconaat
Organisatie
Ouderendiaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

WeeWeecafé in Apeldoorn!
Ben je de 50 gepasseerd en zit je momenteel (gedeeltelijk) zonder werk? Wil je graag anderen ontmoeten die in eenzelfde situatie zitten? Wil je je tijd en kwaliteiten graag zinvol besteden en iets betekenen voor de maatschappij? En weet je misschien nog niet hoe je dit moet aanpakken? Kom dan, alleen of met je partner, naar het eerste ‘WeeWeecafé’ in Apeldoorn!
Het ‘WeeWeecafé’ is nieuw in Apeldoorn, maar elders blijkt het in een behoefte te voorzien. Opzet is om gelijkgestemden van ‘hoog tot laag’ bij elkaar te brengen om over zaken te praten die bij werkzoekenden spelen. Zoals het uitwisselen van erva-ringen met anderen die ook werkzoekend zijn en handige tips en trucs om beter bij potentiële werkgevers in beeld te komen.
Het idee is om in een maandelijks ‘WeeWeecafé’ een thema aan de orde te laten komen waarover men vrijblijvend informatie kan krijgen. Het gaat om ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’. De deelnemers kunnen aangeven wat hen bezighoudt, wat ze aan aan-dacht, kennis of informatie missen. Voor een volgend ‘WeeWeecafé’ willen we dat dan graag samen met hen oppakken.
Het eerste ‘WeeWeecafé’ wordt gehouden op 15 januari 2015 in ‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 40 tussen 10.00 en 11.30 uur. Werkzoekenden, eventueel met hun partner, zijn dan welkom. We willen elkaar dan informeel ontmoeten en horen wat de aanwezigen bezighoudt. Enkele medewerkers van De Kap, Stimenz en het UWV zijn dan ook aanwezig.
Nog vragen? Mail dan Heileen Holman, werkzaam in Oecumenisch Centrum De Herberg.
Ze is bereikbaar via diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl .

Pretpieten op bezoek geweest.
De Pretpietenactie is georganiseerd door Joker en de diaconie.
Een nieuw initiatief waarbij jongeren als Pieten bij weinig-draagkrachtige gezinnen op bezoek gegaan zijn. Ze brachten hen niet alleen een hartelijk bezoek, maar ook een Pretpakket. De inhoud van de Pretpakketten waren door de leden van onze wijkgemeenten aangeleverd. Dus velen hebben eraan bijgedragen dat deze Pretpieten met een gevulde doos op pad konden gaan.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: