Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Het Wee-Wee Café gaat door deze zomer!
Ook deze maand is er weer een Wee-Wee Café al hebben we dit keer wel een zomerprogramma.
We gaan lekker naar buiten en brengen een bezoek aan de Stadsakkers.
We krijgen uitleg en een rondleiding over de akkers om met eigen ogen te zien hoe allerlei bekende en minder bekende gewassen daar groeien en bloeien.
Ben je 50+ en werkzoekend? maak dan eens van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met het Wee-Wee Café en vergezel ons bij het bezoek aan de Stadsakkers op donderdag 28 juli a.s.
Verzamelen vanaf 09.45 uur en vertrekken rond 10.00 uur vanaf de Herberg, Deventerstraat 40.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via het e-mailadres: email: weeweecafeapeldoorn@gmail.com
Het Wee-Wee Café is er iedere 4e donderdag van de maand.

Noodfonds
Sinds enige maanden werkt de diaconie samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken aan de oprichting van een Interkerkelijk Noodfonds ten behoeve van individuele financiële ondersteuning. Hierdoor kunnen middelen, krachten en kennis gebundeld worden, ten behoeve van mensen in financiële nood, waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Hulp aan vluchtelingen in Apeldoorn
STICHTING KERK EN VLUCHTELING

De opvang van asielzoekers staat op dit moment weer volop in de belangstelling in Apeldoorn. In de krant is de mening van voor- en tegenstanders voortdurend belangrijk nieuws.
Kerk en Vluchteling heeft zich bij monde van de voorzitter mw. Lini Oldewarris niet onbetuigd gelaten. U heeft in de Stentor haar bevlogen ingezonden brieven kunnen lezen. Mensen die vluchten uit gebieden waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is, moeten ergens een veilig onderdak kunnen vinden. De gemeente gaat met wijkraden en organisaties in gesprek om te proberen een goede plek voor deze mensen in Apeldoorn te vinden.
Kerken kunnen een grote rol spelen in opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen kan het fonds van Kerk en Vluchteling net iets meer doen. In overleg met Vluchtelingenwerk Apeldoorn wordt incidentele hulp geboden en wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Voor dit fonds wordt drie keer per jaar gecollecteerd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift overmaken. Het banknummer is NL05 RABO 0373 4987 56 ten name van Stichting Kerk en Vluchteling.

Onderstaand treft u een link naar de site van Vluchtelingenwerk Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en St. Present als het gaat om meer informatie over vluchtelingen en de ontwikkelingen m.b.t. noodopvang en huisvesting: Voor actuele informatie over vluchtelingen in Apeldoorn kunt u onderstaande websites raadplegen:
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/nieuws
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn/vluchtelingen-apeldoorn-2/

Vakantie vier je samen, zonder uitzondering!
VAKANTIES 2016
Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties, en minderdraagkrachtigen zich aan melden via de Protestante Gemeente in Apeldoorn voor een vakantie in Nederland. De (recreatie)diaken uit uw wijk kan u uitgebreid verder informeren over de diverse vakantie-mogelijkheden die er voor u zijn. Financiële belemmeringen behoeven hiervoor niet in de weg te staan. Hieronder een vermelding van de mogelijkheden.
“Het Laerbos” van de Imminkhoeve te Ommen. Vakantieweek voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking en eventueel hun partner van zaterdag 18 juni 2016 t/m zaterdag 25 juni 2016.
Aanmelding vóór 1 april 2016 d.m.v. aanmeldingsformulier.
Contactadres: Corry Snijder; tel. 055-5425285;
Emailadres: email: csnijder44@hetnet.nl
Vakantiecentra.
Vakantiehotel “De Werelt” te Lunteren; Vakantiehotel “Nieuw Hydepark” te Doorn; Vakantiehotel “Dennenheul” te Ermelo; Vakantiehotel “De Heerenhof” te Mechelen, Limburg; Vakantieschip “de Prins Willem Alexander”; Vakantiehotel “De Imminkhoeve” te Lemele; Vakantiehotel “IJsselvliedt” te Wezep. Contactadres: Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren; tel. 0318-486610; Site:www.hetvakantiebureau.nl; Emailadres: email: info@hetvakantiebureau.nl
Vakanties éénouder gezinnen
Voor alleenstaande ouders met hun kinderen.
YMCA Centrum “De Glind” in de buurt van Amersfoort; Boerderij “Ruimzicht”, in het buurtschap Halle-Heide; YMCA Kampeercentrum Hulshorst; Contactadres: Y Camps, Soestdijkerweg 10B, 3734 MH Den Dolder tel. 035-6668777.
Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen.
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie site van Hetvakantiebureau.nl.
Een unieke samenwerking tussen Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Met ingang van dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een GRATIS vakantie aan! Hetvakantiebureau.nl brengt alleen een klein bedrag in rekening voor de bemiddelingskosten (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid. Zie ook de pagina: "Recreatie"
Vakanties voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die misschien weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.
Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Via de diakonie kan hiervoor een oplossing gezocht worden. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.
Voor al deze vakantiemogelijkheden kunt u uw (recreatie)diaken contacteren of
Arjan den Boer email: aj.denboer@upcmail.nl of tel:055-3554532.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Juli
28 WEEWEECAFE  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: